Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.11.2021 Doplnění MSp k informacím o poslední udělené milosti prezidentem republiky

Ministerstvo spravedlnosti doplňuje a upřesňuje neúplné a zavádějící informace, které zveřejnil iRozhlas v souvislosti se zatím poslední udělenou milostí prezidentem republiky.

Ministryně spravedlnosti postoupila předmětnou žádost o milost prezidentu republiky z důvodu, že sama není oprávněna o věci rozhodnout. V tomto konkrétním případě bylo vyhodnoceno, že je naplněna podmínka závažného zdravotního stavu osoby, v jejíž prospěch je o milost žádáno. Jedná se o podmínku stanovenou v rozhodnutí prezidenta republiky č. 378/2013 Sb.  

V daném případě si ministerstvo nad rámec několika dodaných lékařských zpráv (od různých lékařů a zdravotnických zařízení) vyžádalo aktualizovanou lékařskou zprávu s žádostí o stanovení prognózy. Ze souhrnu těchto lékařských zpráv vyplývají skutečnosti, na základě kterých byla ministryně spravedlnosti v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky č. 378/2013 Sb. povinna žádost o milost postoupit prezidentu republiky.

Finální rozhodnutí o každé postoupené žádosti o milost provádí prezident republiky za součinnosti odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky, který standardně provádí další šetření ve věci. Jak již bylo uvedeno výše, paní ministryně, jak jí ukládá uvedené rozhodnutí prezidenta republiky, postoupila předmětnou žádost o milost prezidentu republiky k jeho rozhodnutí, ať již kladnému či zamítavému, neboť neměla pravomoc o žádosti rozhodnout.

Doplňujeme, že prezident republiky podepsal rozhodnutí o udělení milosti dne 9. září 2021, nikoliv dne 14. září 2021, jak je uvedeno v předmětném článku.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, která není v dnes zveřejněném článku bohužel zmíněna, a to že trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, uložený za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, nebyl prominut, a tedy zůstal zachován.  Prominut byl podmíněný trest odnětí svobody, který byl za tuto trestnou činnost uložen týmž rozsudkem.

 

Ministerstvo spravedlnosti

2. 11. 2021