Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.10.2023 Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh vyhlášky upravující odměny insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelizaci vyhlášky, která upravuje odměňování insolvenčních správců. Jedním z jejích hlavních cílů je zachování výše odměny insolvenčních správců přibližně na stávající úrovni.

Vláda letos v červnu na svém jednání schválila novelu insolvenčního zákona. Ta mimo jiné zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života. „Počítali jsme s tím, že tento zákon si vyžádá také změnu vyhlášky o odměnách insolvenčních správců. Tu jsme právě odeslali do mezirezortního připomínkového řízení. Dobrá zpráva je, že výše odměny insolvenčních správců zůstane stejná, a to i v souvislosti se zkrácením doby oddlužení. Rušíme tak nedůvodný rozdíl v přezkumu přihlášky, nyní bude jednotný režim," uvedl k návrhu vyhlášky náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Cíle novelizace vyhlášky:

  • Zachování stávající výše minimální splátky v oddlužení.
  • Zvýšení právní jistoty insolvenčního správce ve vztahu k odměňování a zajištění adekvátní odměny umožňující plnit veškeré povinnosti insolvenčního správce s náležitou péčí.
  • Odstranění nedůvodných rozdílů v odměňování insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení na jedné straně a v konkursu nebo v reorganizaci na druhé straně.

Cílem předkládaného návrhu je také adaptovat právní úpravu odměňování insolvenčních správců za administraci oddlužení na novou situaci, která nastane okamžikem účinnosti uvedené novely insolvenčního zákona. „Záměrem je zejména zohlednit zkrácení standardní doby oddlužení na 3 roky, změnu procesního schématu insolvenčního řízení a vypuštění úpravy výše odměny za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení," dodává Stanislav.

Vyhláška má nabýt účinnosti v den nabytí účinnosti zmiňované novely insolvenčního zákona.

 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
19. října 2023