Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.09.2021 Čeští a saští ředitelé osmi věznic se sešli v Praze

Ministerstvo spravedlnosti, zastoupené náměstkem pro koordinaci boje proti korupci Jeronýmem Tejcem, přivítalo 8. září ředitele českých a saských věznic.

Účastníci třídenního setkání se seznámili se systémem fungování věznic a strukturou justice u sousední země. Delegace během setkání navštívily věznice Rýnovice, Bělušice, Drahonice a Ostrov.

Setkání v Praze navazovalo na červnovou návštěvu českých ředitelů věznic v Drážďanech, kde svůj systém vězeňství, otázky bezpečnosti, zaměstnanosti odsouzených či aktuální téma týkající se důsledků pandemie COVID-19 ve věznicích představila saská strana. Z něj vyplynulo, že navzdory dobře finančně, materiálově a projektově zabezpečenému vězeňskému systému se také Sasko musí potýkat s nedostatkem lékařů a personálních kapacit, průniky nepovolených věcí, otázkou investičních priorit do modernizace ve všech sférách vězeňství, ale i násilím mezi jednotlivými národnostními skupinami odsouzených či dopadem vězněných osob na děti a rodiny.

Reciproční setkání v Praze představilo kromě českého systému vězeňství, včetně statistik, také téma poskytování zdravotní péče pro odsouzené či možnosti vzdělávání a zaměstnávání vězněných osob.

Setkání v Drážďanech a Praze, resp. jednotlivých věznicích, je první fází projektové spolupráce v oblasti vězeňství. Druhá fáze bude následovat v druhé půli roku 2021 a 2022 v podobě česko-saských workshopů, jichž se účastní primárně vedoucí zaměstnanci, resp. příslušníci věznic, a společně budou sdílet zkušenosti, ověřenou praxi a témata dle vlastních preferencí.

Cílem projektu je posílení již existující bilaterární spolupráce mezi zapojenými subjekty s vizí.

Odborná setkání se uskutečňují v rámci EU projektu „Justice CZ-SN" financovaného z Programu spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2014-2020, který zahrnuje přeshraniční spolupráci v oblasti vězeňství a v oblasti státního zastupitelství.

Za Českou republiku se setkání zúčastnil pan Roman Záhorský, náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu z GŘ VS ČR, pan Tomáš Olšar, vrchní komisař a pan Jiří Kawan z Kanceláře generálního ředitele GŘ VS ČR a ředitelé navštívených věznic. Saskou stranu zastupovala paní Claudia Ramsdorf, ministerský rada ze Saského ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost a ředitelé saských věznic.
Ministerstvo spravedlnosti ČR reprezentoval pan Jeroným Tejc, náměstek pro koordinaci boje proti korupci a paní Michaela Veselá, projektová manažerka OEPD.

Citace 1

Pana Franka Hiekela, ředitele věznice Budyšín, zaujal příspěvek o poskytování lékařské péče v českých věznících a dodal: „V Sasku pozoruje v poslední době neobvyklý nárůst pacientů z řad odsouzených, vyžadující psychiatrickou léčbu a s tím související problémy s jejich umístněním."

Citace 2

Náměstek Jeroným Tejc ve svém úvodním slovu uvedl: „Řešení problémů, společných pro obě strany, není primárně o financích, ale o kvalitně připravených programech, o větší konkretizaci práv a povinností odsouzených, v neposlední řadě o kvalitně vycvičeném a vyškoleném personálu, který se ztotožňuje se strategickými cíli organizace, a který je také dostatečně motivován."
Dále zdůraznil, že do budoucna jsou vítané např. dohody o partnerství mezi tandemovými česko – saskými věznicemi a další rozvoj spolupráce po skončení projektu a doplnil: „V tomto směru je možné počítat s podporou ze strany ministerstva spravedlnosti."