Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.07.2019 České republice se vede v boji proti zahraničnímu podplácení, konstatovala OECD

Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na svém plenárním zasedání ve dnech 25. – 28. června 2019 projednala a přijala zprávu o pokroku České republiky v boji proti zahraničnímu podplácení. Většinu doporučení, která byla ČR udělena v červnu 2017, se podařilo splnit zcela nebo částečně.

Ze splněných nebo částečně splněných doporučení lze vyzdvihnout aktivity Nejvyššího státního zastupitelství, které přijalo a zveřejnilo novou metodiku k trestní odpovědnosti právnických osob a uspořádalo řadu školení a kulatých stolů. Tato školení se týkala především problematiky peněžitých sankcí a odpovědnosti právnických osob. Za pozornost také stojí opatření pro zlepšení boje proti zahraničnímu podplácení přijatá Finančním analytickým úřadem nebo Českou národní bankou. Na plnění doporučení se dále aktivně podílí, kromě výše jmenovaných, také Generální finanční ředitelství, Národní centrála proti organizovanému zločinu a Justiční akademie.

Ministerstvo spravedlnosti, které má v této oblasti koordinační roli, zveřejnilo informační brožuru  a intenzivně pracuje na splnění posledních 3 nesplněných doporučení, která se týkají zákona o státním zastupitelství, zákona o ochraně oznamovatelů a zveřejňování rozsudků nižších soudů. Tato doporučení jsou reflektována jako prioritní také v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 a v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 – 2020.

Česká republika je povinna informovat o pokroku v nesplněných a vybraných částečně splněných doporučeních v červnu 2021.

Hodnotící zpráva spolu s dalšími informacemi o Pracovní skupině je dostupná zde.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

2. 7. 2019