Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.09.2020 Aktualizovaná pravidla pro návštěvy a zaměstnance Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti rozšiřuje s účinností od 9. září přehled preventivních kroků zavedených v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19. Rezort tak například znovu vyzval občany, aby pro komunikaci s úřadem využívali i jiné možnosti kontaktu, než je osobní návštěva. Cílem těchto opatření je zajištění bezproblémového chodu ministerstva a ochrana zdraví zaměstnanců i veřejnosti.

Opatření ministryně spravedlnosti a státního tajemníka ukládá všem návštěvám povinnost mít i nadále po celou dobu pobytu v budovách ministerstva zakrytá ústa a nos (použitím roušky, respirátoru, šátku apod.) s výjimkou jednání, během kterých bude možné dodržet mezi účastníky rozestup alespoň 2 metry. Návštěvy jsou dále povinny při vstupu provést dezinfekci rukou. K tomu je možné využít dezinfekční prostředky připravené u vstupu nebo vlastní.

Ministerstvo spravedlnosti znovu žádá veřejnost, aby při komunikaci s úřadem upřednostňovala např. e-mailovou, telefonickou nebo poštovní komunikaci před osobní návštěvou. Podatelna Ministerstva spravedlnosti je i nadále v provozu, přehled možností, jak ministerstvo kontaktovat je k dispozici zde.

Všichni zaměstnanci ministerstva musí nově používat ochranu dýchacích cest během celého pobytu ve vnitřních prostorách ministerstva. Výjimku tvoří pobyt v uzavřených kancelářích, ve kterých jsou přítomni pouze zaměstnanci, kteří tam mají své pracoviště. Ochranu dýchacích cest lze odložit také na jednáních, kde bude možné dodržet alespoň dvoumetrové rozestupy, pokud o tom na základě souhlasu všech rozhodne organizátor takových jednání. Zaměstnanci jsou rovněž povinni si při každém při vstupu do budovy ministerstva dezinfikovat ruce.

Kompletní znění nového opatření je k dispozici zde. Děkujeme všem za dodržování stanovených opatření.

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

9. 9. 2020