Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.06.2023 Aktuality v problematice stížností pro porušení zákona

Stížnost pro porušení zákona podává ministr spravedlnosti jako mimořádný opravný prostředek v trestním řízení, a to proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. O podané stížnosti následně rozhoduje Nejvyšší soud České republiky, který může, shledá-li porušení zákona ve prospěch obviněného napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému rozhodnutí a projednání, případně sám nově rozhodnout.

  • Ministr spravedlnosti loni podal 132 stížností pro porušení zákona, přičemž nápad podnětů k podání této stížnosti za loňský rok činil 885 věcí.
  • Za letošní rok podal ministr zatím přibližně 32 stížností pro porušení zákona.

Drtivá většina stížností pro porušení zákona směřovala ve prospěch obviněných a jednalo se o rozličné případy. Mezi nejčastější pochybení lze zahrnout nesprávnou právní kvalifikaci, uložení nezákonného trestu případně nepříslušnost orgánu pro rozhodování ve věci.

Úspěšnost podaných stížností pro porušení zákona, o kterých Nejvyšší soud rozhodoval, se stále drží nad 90 %. Nezanedbatelný podíl na podaných stížnostech v poslední době také tvořily tzv. „krádeže za nouzového stavu". Obvinění byli v těchto případech za bagatelní krádeže odsuzováni i k vyšším nepodmíněným trestům. Takových stížností bylo od února 2021 do ledna 2023 podáno celkem 162.

Nemalý význam mají rovněž stížnosti pro porušení zákona podané z judikaturních důvodů, ty jsou důležité pro budoucí rozhodování soudců a státních zástupců v obdobných případech. Některá z těchto rozhodnutí jsou publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Ministr spravedlnosti bude nadále tento opravný prostředek aktivně využívat a významně tak přispívat k nápravě nezákonných rozhodnutí ve prospěch obviněných a justičního systému tam, kde nelze zasáhnout jinými opravnými prostředky.

 

Mgr. Vladimír Řepka tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

12. června 2023